PRITOM

PRITOM (VIDEOINŠTALÁCIA)9:09

Prítomnosť v neprítomnosti
Prečo používam seba, tým myslím svoju osobu ako obsahový prvok vo videoinštalácií?
Je to určitý spôsob seba prezentácie jednak z pozície autora o jeho diele a na druhej strane o práci, ktorá vypovedá o autorovi, jeho konceptom prítomna bez jeho vizuálnej účasti v diele.
Prácou poukazujem na koncept iného pohľadu na prítomno ako také v rôznych činnostiach či životných situáciach.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár