pocta JÚLIUSovi KOLLERovi ?

Vo video-performance ide o vyjadrenie pocty slovenskému konceptuálnemu umelcovi, ktorý nečakane zomrel 17. augusta 2007.
Performance sa odohrala v deň otvorenia výstavy: Július Koller Vedecko-fantastická retrospektíva v Slovenskej národnej galérii. Vraciam sa k jeho dielu, o ktorom sa vedu rôzne polemiky k POHÁRU ČISTEJ VODY, niektorí vravia o diele s nadsádzkou akú mu pridelili po 30 rokoch a na druhej strane niektorí označujú dielo len za recesiu. Sám autor na konferencii o diele vyhlásil “nemám potrebu sa k tomu vyjadriť. “


Honor appraisal to Julius Koller?
Topic name: The glass of empty water...

This art is an expressed honor to the Slovak conceptual artist who died on August 17 2007. The performance was held on the opening day of the exhibition in Slovak national gallery about his scientific and sci-fi retrospective qualities. I try to use retroactive approach towards his art which is in the center of polemic ideas. Some people claim that the art called “The glass of empty water “is a high quality performance appreciated after 30 years since it was launched and on the other hand there are people who see this art just as an recession. During the conference dedicated to the art author himself expressed: I have no need to say anything about it.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár