EGO_luft

Ten ja
alebo ja
akejkoľvek
osoby
mysliacej,
chtiacej
a rozoznávajúcej
seba
od ostatných ja.

Od objektu vlastných myšlienok...

The “I”
or self of
any person;
a person as
thinking,
feeling
and distinguishing
itself from the
selves of others.

From objects of its thought...

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár