Absurdita

Absurdita vyplýva zo stereotypnej, mechanicky plynúcej povahy ľudského života, kde za absurdné sa považuje to, čo sa vymyká z jej rámca, noriem. Sériou fotografií ukazujem divákovi situácie, pri ktorých sa potrebuje zamyslieť prečo, ale nedokáže z toho vyvodiť žiadny logický výsledok.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár