vraždy

Inštalácia vo verejnom priestore dedín Lom nad Rimavicou a Dúbravica. Požitými materiálmi boli: biela akrylová farba, bezpečnostná páska a kartónové tabuľky s číslovaním.
V priestoroch častého výskytu obyvateľov obcí boli realizované tieto inštalácie ako ilustrované či parafrázované vyšetrovacie praktiky kriminálnej polície pri výskyte neobjasneného úmrtia. Po vytýčení priestoru červeno-bielou páskou boli v ňom na zem (asfalt) linkami vykreslené čiastočne štylizované siluety jeleňa s oddelenou hlavou a parožia (trofejí) od trupu. Jednotlivé časti boli očíslované tabuľkami.
Zámerom bolo zdvyhnutie kreditu štatútu usmrteného jeleňa pre trofej. Táto inštalácia sa stavia do opozície k názorom propagujúcim športové poľovníctvo a jemu príbuzným témam. Takéto aktivity a ich dôsledky stavia symbolicky do roviny vraždy a apeluje na prípadné prehodnotenie atribút a praktík využívajúcich na hodnotenie aktov športového poľovníctva.
Inštalácie by sa dali označiť aj ako miestne špecifické, a to z toho dôvodu, že boli realizované v oblastiach so silným poľovníckym zázemím.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár