vlajky

Jedným z permanentných programov prítomných na každej akcii Periférnych centier je program Vlajky. Zámerom je analýza znakov a symbolov, či už štátnych alebo regionálnych, ich relevantvosť vo vzťahu k oblasti, ktorú zastupujú a reprezentujú, ich koncepčná hodnota a následné prehodnocovanie týchto kvalít. Následné úpravy alebo návrhy a realizácie celkom nových symbolov a znakov sú prenášané do média vlajky. Vlajka alebo zástava je silným symbolom nielen historicky využívaným na označovanie si teritória. Jej vizuál by mal zrkadliť charakter miesta jej vztýčenia alebo charakter vztyčovateľa. Témy návrhov vlajok a zástav sa priamo dotýkajú našej hlavnej platformy vychádzajúcej z pokusov definovať periférie a centrá a ich označovania. Výstupom z týchto úvah a skúmaní sú niektoré realizované diela, a to v podobe reálnych vlajok, alebo návrahov či už papierových, textových alebo video-animačných, ako napríklad: video „Návrh vlajky slovenskej krajiny“, vlajka Jelenskej doliny v okrese Staré hory, vlajka Slovenskej republiky prezentovaná počas Periférnych centier v Dúbravici, návrah vlajky obce Dúbravica, vlajka mesta Medzilaborce prezentovaná na workshope v Medzilaborciach, vlajka obce Babiná a množstvo ďalších návrhov.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár