obruss

OBRUSS


ŽIDOVKA REICHOVÁ BOLA DEPORTOVANÁ NEMECKÝM GESTAPOM POČAS OKUPÁCIE CEZ 2. SVETOVÚ VOJNU.
DEPORTÁCII PREDCHÁDZALO RÝCHLE A OBMEDZENÉ BALENIE NEVYHNUTNÝCH VECÍ.
MEDZI OSTATNÝM MAJETKOM BOLO AJ NIEKOĽKO KUSOV VYŠÍVANÝCH OBRUSOV, KTORÉ REICHOVÁ DAROVALA SVOJEJ PRIATEĽKE VERONIKE GURIŠOVEJ S VYSLOVENOU NÁDEJOU, ŽE SA PO NE RAZ VRÁTI.
NEVRÁTILA SA.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár