Toto portfólio obsahuje študentské práce bakalárskeho a magisterského štúdia za obdobie 2004/2010. Aktuálnu tvorbu nájdete na https://kostaablog.wordpress.com/