World In Crysis

Konfrontácia ekonomickej situácie vo svete a jej dopad na životy ľudí. Chápanie ekonomiky ako nekonečný kolotoč, ktorý sa krúti stále dookola nielen rýchlejšie alebo pomalšie, ale často aj iracionálne a neefektívne.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár