Vistahnev

Videoinštalácia znázorňujúca neustále (,, nekonečné'') bootovanie operačného systému Microsoft Windows Vista, ktorý znázorňuje môj osobný zážitok s čakania na spustenie systému, ktorý sa v skutočnosti stal. Ako zvukovú kulisu som zvoli moje 23 minútové gitarové sólo, ktoré má odzrkadlovať môj duševný stav a pocity spolu s rôznymi náladami z daného momentu čakania na Windows. Samotná nekvalita gitarového sóla je zámerná a má vyjadrovať stavy prvotného očakávania, pokoja a neskôr hnevu, úzkosti a beznádeje. Celé video je minimalistickým odkazom na neustále nezmyselné čakanie pri práci s počítačmi s operačným systémom Windows, ktoré je koniec koncov maximálne nepríjemné a vyvolávajúce pocit hnevu. Tento hnev je spočiatku nebadateľný a skrytý vo vnútri ignorácie človeka, ktorý je svojím spôsobom zmierený s čakaním pri práci, no čím ďalej človek pracuje s počítačmi a mína svoj čas čakaním, tým sa jeho hnev viac prehlbuje a narastá.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár