Time Machine

Téma: Plynutie času
Doc. Miroslav Nicz

Témou mojej semestrálnej práce o plynutí času je plynutie času na základe rýchlosti bitia srdca žijúceho jedinca. Ako základ som si vytýčil 2 hraničné rýchlosti tlkotu srdca: najmenšieho cicavca zastúpeného Piškorom malým a najväčšieho cicavca zastúpeného Veľrybou modrou. Medzi tieto prípady som dal pre názornosť a porovnanie tlkot ľudského srdca, ktorý si môže každý záujemca vypočuť sám na sebe pomocou stetoskopu. Zvuky sŕdc sú interaktívne nainštalované a spúšťajú sa na prítomnosť divákov, ktorí sa zastavia pri reproduktore, ktorý má prehrávať samotný zvuk tlkotu srdca.
Zaoberal som sa otázkou, prečo niektoré zvieratá žijú dlhšie a iné zase žijú len veľmi krátko. Prečo žijú rôzne, keď v podstate ich stavebná jednotka bunka je kvázi taká istá. Na základe zistených a potvrdených vedeckých faktov sa maximálne možný život cicavca rovná 1,5 miliardy úderov srdca. Toto číslo je fixné a platné a pre všetky cicavce a je to práve otázka času, ako rýchlo si ich ,,vybije‘‘. Z čoho vyplýva aj dôvod zaoberania sa touto problematikou ohľadne plynutia času. Dôvod, prečo som svoju prácu nazval Time Machine je ten, že samotné srdce mi prišlo ako určitý stroj času, pretože samotné určuje, ako rýchlo nám čas uplynie a ako ho budeme my a aj naše telo vnímať a reagovať naň. Všetky žijúce stvorenia spotrebúvajú energiu. Jeme jedlo, aby sme získali energiu vo forme kalórií. Táto energia sa musí dostať do všetkých buniek a na to, aby sa tam dostala je potrebná činnosť srdca. Srdce je pumpa, ktorá pumpuje do tela krv s kyslíkom a živinami, ktoré nakoniec skončia v bunkách celého tela. Keď si porovnáme napr. bunky mačky a kravy zistíme, že samotná stavba a princíp bunky je rovnaký avšak s jedným veľkým rozdielom. Kravská bunka je bunka je omnoho efektívnejšia. Teda činnosť, ktorú musí vykonať bunka mačky na 100x, stačí spraviť bunke kravy na 10x (obrazne povedané). Na druhej strane sa dá z tohto predpokladať, že samotné vnímanie času jedinca je závislé na rýchlosti jeho srdca a dalo by sa obrazne prirovnať k filmu (o dĺžke 1,5 miliardy úderov sŕdc), ktorý si prehráme rýchlosťou tlkotu srdca ( teda život za 1 rok – XY rokov). Tento princíp je presne matematicky daný pre všetky živočíchy a na základe tohto faktu sa dá aj predpokladať, ako dlho by sa mal jedinec podľa počtu úderov srdca dožiť. Všeobecne platí pravidlo, že čím väčší je jedinec, tým jeho srdce bije pomalšie a jeho telo je utvorené na efektívnejšie fungovanie a teda sa dožíva aj dlhšieho veku. Jedinou výnimkou sa stal človek, ktorý svojimi činmi dokázal oklamať prírodu a svoj život si ,,umelo‘‘ predĺžiť, ináč by sa dožíval veku okolo 40 rokov ( ako sa aj dožíval v minulosti).Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár