Perpetuum Mobile

Perpetuum Mobile je pojem pre stroj, ktorý sa po spustení už nikdy nezastaví (odmysliac mechanické zničenie) a pre svoje fungovanie nepotrebuje žiadnu dodatočnú energiu. Doteraz neexistoval žiaden funkčný Perpetuum Mobile z dôvodu, že takýto stroj nemožno zostrojiť odvolávajúc sa na fyzikálny zákon o zachovaní energie, ktorý tvrdí, že energiu nemožno vytvoriť ani zničiť. Môj Perpetuum Mobile však zákony fyziky neobchádza, ale využíva ich vo svoj prospech. Práve z dôvodu, že Perpetuum Mobile sa dodnes chápalo až príliš materiálne, ho ani nikto nedokázal zostrojiť...Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár