Hello World

Videoinštalácia: animácia z fotografií zobrazujúca text HELLO WORLD.

V tejto práci som ako východiskový bod používal fotografie seba samého odfotografovaného z nadhľadu na tráve, pričom som nafotil rôzne série póz, s ktorými som sa rozhodol ďalej pracovať v počítači a vytvoriť jednoduchú animáciu pohyblivých písmen. Všetky fotky som upravoval vo Photoshope (krok za krokom) animoval a vytvoril si z nich jednotlivé pohyblivé písmenka samotného textu, ktoré som nakoniec spojil do videa. Táto práca má byť akousi formou dynamickej fotografie. Paralela samotnej práce vychádza z programátorského prostredia, kde zvyčajne každý prvý program vytvorený v určitom programovacom jazyku sa volá Hello World, ktorý akýmsi spôsobom dáva o sebe na vedomie, že vznikol, existuje a funguje. Svoju prvú prácu vo svojom vlastnom ,,programovacom´´ jazyku digitálnej fotografie som preto aj ja viedol týmto smerom.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár