Change

Minimalistická interaktívna inštalácia s participáciou diváka zaoberajúca sa otázkou zmeny a jej hlavným princípom fungovania. Práca sa snaží uviesť diváka do stavu zamyslenia a spytovania seba samého, čo je potrebné urobiť a spraviť, aby sa poloha vypínača zmenila do opačného stavu. Keďže na stene je len projekcia samotného vypínača, nie je možné dosiahnúť žiadúcu zmenu klasickým materiálnym prístupom, teda silovým pôsobením, a nabáda diváka hľadať iné riešenia problému chápania zmeny. Skutočná zmena totiž môže nastať jedine na nehmotnej úrovni vedomia, na ktorú táto práca aj odkazuje. Zmena je totiž vždy na dosah ruky, len ju treba vedieť nie len správne pochopiť ale aj uchopiť. Vypínač teda čaká na ,,virtuálny povel zmeny'' od diváka, ktorý si v duchu uvedomí, že zmena musí nastať jedine v jeho chápaní a vnímaní reality a teda predstaviť si zmenený stav vypínača, prepnúť ho ,,silou vôle''. Tento akt zmeny sa snažím v inštalácii simulovať pomocou počítačom náhodne vygenerovaného času, za ktorý má dôjsť k zmene stavu vypínača. Vypínač sa prepne iba za prítomnosti diváka a po jeho odchode zostane v danom stave bez zmeny.
Komentáre

avatar

jan: uaaaaaau neuveritelne

Feb 04 2013, 13:35

Pridať komentár