Antifuturizmus

Video-inštalácia na tému antifuturizmus pozostávajúca zo štyroch jednominútových videí, z ktorých každé reprezentuje jeden z hlavných elementov-príčin, prečo by budúcnosť sveta ako ho poznáme nemala nastať/existovať a teda sú to 4 antifuturizmy. Prvým je záber zbytočne tečúcej vody symbolizujúci plytvanie pitnou vodou. Druhým je záber na zbytočné používanie elektriny symbolizujúci nadmerné a neefektívne využívanie elektriny. Tretím záberom je výfuk auta s idúcim motorom symbolizujúci nadmerné vypúšťanie škodlivých plynov do ovzdušia. Štvrtým záberom je zhnitá kapusta symbolizujúca plytvanie jedla vo vyspelých krajinách.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár