Men Don't Protect You Anymore

Vybrala som si 25 žien, ktoré boli svojho času ikonami mužov, chronologicky ich zoradila a vytvorila písmo pomocou ich zvektorizovaných tvárí. Pomocou Adobe Illustrator som si vytvorila z každej z tvárí tvar štetca a tabletom vykreslila jednotlivé písmená
Písmo som použila na napísanie známej vety zo Survival Series americkej konceptualistky Jenny Holzer, kedže práve stanoviská v jej dielach, a najmä známe “muži vás už neochránia” sa mi zdajú byť najvhodnejším vyjadrením tohto “ženského” písma. Ďalšou rovinou je, že použitím tvárí týchto žien som im priradila pozíciu estetických symbolov, ktoré napriek tomu vytvárajú slová a vety ironizujúce pozíciu mužov.


Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár