Schémy

Digitálna tlač na transparentnej fólii, adjustované na skle.
Vybrala som si funkčné schémy a modely a modifikovala ich tak, aby slúžili môjmu cieľu - ilustrácii priebehu intímneho vzťahuKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár