MOveMENT

Video je demonštráciou moci nad vlastným svetom, vymanením sa spod akýchkoľvek pravidiel hry a stereotypov. Experimentálna mozaika je zložená zo šachovej hry človeka proti sebe samému, found footage z filmu Wima Wendersa Million Dollar Hotel, kde bola použitá scéna tvoriaca úvod a zároveň záver filmu, v pozadí s audiom z 8x8 Chess Sonata umelcov Hansa Richtera a Jeana Cocteaua. Všetky tri použité materiály nevyhnutne smerujú k vymaneniu sa zo šachovej partie, k zdanlivej prehre v jedinom neodvolateľnom pohybe /movement/ v správnom momente.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár