Got a light,sir?

Monológy prázdnych priestorov a prázdneho tela sa stretávajú. Ozveny ich bývalých obyvateľov, stálych aj dočasných splývajú v rozhovore, ktorý je od začiatku spätý so svetlom, kreovaný ustupujúcou tmou. Nejde o príbeh / aj keď ten vždy medzi riadkami existuje/ , skôr o zdanlivo náhodnú významovú hru, rezonanciu viet v priestore, rozplývanie sa ich zmyslu na tele.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár