D Fruit of Brainstormin

Text vyrezaný do pruhov molitanu /mäkký materiál meniaci svoju formu pri dotyku a farbu pri pôsobení slnka/ vznikol na princípoch brainstormingu, myšlienkového automatizmu. Je manifestom okamihu, záznamom emócie. Napriek spontánnosti, alebo vďaka nej, zmysel tých viet vyjadruje môj súčasný postoj k umeniu, a zároveň je prepisom monológu ženy smerovaného blízkemu mužovi.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár