Mediálny Hyenizmus

https://www.youtube.com/watch?v=G1rC85N2eYA -Dielo reflektujúce pohľad médií na človeka, ako na komoditu, ktorú ponúkajú nezainteresovanej verejnosti prostredníctvom televízie. Podávanie reformovaných informácií sa stáva konvenciou v prospech propagandy a marketingu s cieľom manipulácie verejnosti, pre zisk cieľovej skupiny.

Experimentálne video je spracované na tému RAT (Reflexia Aktuálnej Témy). Zobrazuje mediálny hyenizmus, ktorý je v dnešnej dobe populárnym. V snímke sú kože znázorňujúce degradovanú spoločnosť a neurčitý mechanizmus, ktorý ich -točí- predstavuje médiá. Zvuková stopa je adjustivovaná do nejasnej formy aby pôsobila mlhavo, nuansne sú zvýraznené len insinuujúce pasáže.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár