Fyzický pohyb digitálneho priestoru

Pedagogické vedenie: Doc. Mga Michal Murin, ArtD
Anotácia:
Mechanicko kinetický video objekt ako forma umeleckej konceptuálnej výpovede. Technologicky náročne riadený pohyb pristroja, ktorého charakter úzko súvisí s videoobrazom a naopak.
Svojbitné, permanentne sa pohybujúce dielo odkazuje na repetitívnosť, opakovateľnosť,
strojovú výrobu, bezemociálnosť až nudnosť a vyprázdnenosť. Digitálny obraz je znásobený alebo je v kontraste s majestátnosťou mechanizmu resp. industriálnou videoskulptúrou.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár