Surveillance

Ústrednou myšlienkou cyklu Expanzie je rozširovať pôsobnosť miesta prostredníctvom jeho symboliky (alebo objektov, ktoré ho charakterizujú), vizuálne narúšať teritóriá, vnášať do nich neprirodzené prvky, porušovať vizuálnu celistvosť / jednotnosť daného miesta a vnášať ho do nových, neočakávaných/ prekvapivých súvislostí.

Malo by tu ísť o prepájanie odlišných priestorov- do jedného je umiestnený objekt pochádzajúci z toho druhého. Objekt pôsobí absurdne, v novom prostredí nenachádza opodstatnenie, jeden priestor tak expanduje do iného.

Výberom špecifických objektov však okrem expanzie možno docieliť aj určitú “re-definíciu” samotného objektu (možno až spätné vyvracanie jeho opodstatnenosti& logiky& zmyslu& vážnosti aj v prostredí, v ktorom je doma, v ktorom je jeho prítomnosť považovaná za prirodzenú), a rovnako aj podnietiť vznik konfliktu, keďže na daný objekt sa viažu aj konotácie, ktoré môžu byť úplne nezávislé od jeho nového (?prechodného?) umiestnenia.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár