Levitácie

TEXT © EVA KAPSOVÁ

V sérii Levitácie a Untitled (prírodné prostredie, civilné, civilizačné) autor dáva všanc svoje telo, prostredníctvom zakúšania proponovaných situácií, v intencii popretia fyzikálnych zákonitostí a spoločenských zvyklostí dosahuje výraz absurdného, ktorý má všeobecnejší dosah tým, že spochybňuje naše presvedčenia o fungovaní sveta, dáva priestor predstave narušenia status quo: jednak skrze intervenciu cudzieho alebo jednak cez pozíciu symbolického tela absurdizuje neohrozenosť viery v prijímanie konvencií fyzikálneho, mentálneho a spoločenského sveta.



Komentáre

avatar

i-fi: nič tam nie je.

Oct 03 2011, 13:39

Pridať komentár