Ignu

TEXT © EVA KAPSOVÁ(...)Ktokoľvek nie je nikto, ani niekto, je to každý, hocikto z nás. Ignu sa opäť zrodilo ako performancia, resp. akcia, kedy si autor chcel zakúsiť situáciu byť inkognito, niekto - nikto, kto nemá tvár, alebo niekto, ktorého tvár, alebo črty sa natoľko zovšeobecnia, až sa stratia, vyhladia vo všeobecnom abstraktnom tvare anonymnej gule. Konkrétny jedinec sa anonymizuje. Tvár ako identifikačný prostriedok druhu (prípadne pohlavia) je popretá: skrytá, zahalená cenzurovaná. Autor pracuje s motívom cenzúry, skrývania ako potreby iluzórneho a falošného vyrovnávania sa s tabu ako spoločenským konštruktom(...)(...)V sérii Ignu je postava zasadená do neidentifikovateľných, anonymných neobývaných vyprázdnených priestorov, do istej miery i prekračujúcich ľudskú telesnú mierku (haly podchodov, bloky mostov vyľudnené parky). Človek- Ignu stojí vo frontálnej pozícii, je bez pohybu, niekde mierne naznačenom, bez akcie, bez slov , v akejsi tichej naliehavosti. Nachádza sa na ceste ( naznačuje pohyb, hľadanie východiska?), obraz cesty vo svojom tvare je dynamickým prvkom (zaoblenie). Na konci cyklu sa ignu ocitá v spoločnosti ďalšieho Ignu. Toto vyústenie koriguje cyklus ako nepríbehový. Ignu tvoria pár neidentifilkovateľnej dvojice muž- muž, muž- žena, žena- žena. V rekurzívnej perspektíve skryte (nevedome a nepriznane), v licencii nadinterpretačného aktu poučeného čitateľa odkazuje na platónskeho: sférického (guľového hermafroditného) človeka.(...)Relevancia k metafyzickej maľbe:

Výrazová sila prázdnych mlčanlivých priestorov, ... na námestie dopadajú tiene, ktorých pôvod je utajený, ... Manichini/ Ignu postavené do prázdna sa stávajú anonymnými idolmi. Odcudzenie dôverne známych vecí je dokonalé. Posunutie skutočných vecí, ich umiestnenie do prostredia kam nepatria a v ktorom by sme ich nečakali, spôsobuje dezilúzivny šok. Pozorovateľ je nútený brať na vedomie snovú, druhú skutočnosť a vyrovnať sa s ňou. Toto paradoxné zhlukovanie rozporností objavil Nietzche a on spolu so Shopenhauerom prvý učil “aký hlboký význam má nezmysel života“.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár