Barbakan 2012

Kedy 10.10.12 o 21:00
Kde Banská Bystrica
Link http://www.barbakanfest.sk/2012/
Info BARBAKAN je jedným z najstarších festivalov na Slovensku. Prvý ročník sa konal na nádvorí hradného opevnenia Barbakan v centre mesta Banská Bystrica v roku 1994.

S narastajúcou popularitou sa festival rozrastal o ďalšie exteriérové a interiérové priestory v meste. V posledných ročníkoch našiel vynikajúce zázemie v areáli pamätníka SNP a množstve ďalších prevádzok, klubov, kaviarní, čajovní, kín a divadelných priestorov v centre mesta Banská Bystrica. Festival si počas svojho fungovania vytvoril dobré divácke zázemie a odprezentoval množstvo zaujímavých nekomerčných kultúrnych počinov.
Z pôvodne čisto hudobného podujatia vznikol multimediálny festival s výraznou filmovou, audiovizuálnou a výtvarnou zložkou.

BARBAKAN je nekomerčný medzinárodný hudobno-filmovo-výtvarný festival špecificky zameraný na prezentáciu európskej produkcie. Ide o profesionálne podujatie, ktoré prináša na Slovensko kvalitnú súčasnú hudbu a súčasný film. Hudba a film tvoria dve hlavné, vyvážené zložky programovej dramaturgie. BARBAKAN festival dopĺňa aj výrazná výtvarná koncepcia, ktorá prezentuje súčasnú výtvarnú tvorbu na Slovensku.

Hlavným zámerom projektu je budovať tradíciu mestského hudobno-filmového festivalu BARBAKAN v Banskej Bystrici, podporovať prezentáciu kvalitnej európskej hudobnej a filmovej produkcie a jej sprístupnenie širokej verejnosti a oživiť kultúrne dianie v stredoslovenskom regióne.
Komentáre
Najnovšie komentáre sú dole
Žiadne komentáre