Young art show 5

Kedy 05.10.12 o 17:00
Kde Pieštany
Link http://yas.sk/
Info YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác
mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na
študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti
súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania.

Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do povedomia svoju
osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o
možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie.

Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného
obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany.

Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť
väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.
Komentáre
Najnovšie komentáre sú dole
Žiadne komentáre