Daily cup of tea.

V niektorých prípadoch depresie,napokon po apatických stavoch, jednotlivec dosiahne zdanlivo vytúženej slobody po návale stresu a z neho plynúcich úzkostných stavov - Môžeme ju vnímať ako očistný rituál alebo naopak duševnú chorobu s ktorou je nutné bojovať. Vo videu som sa snažila čo najvernejšie priblížiť divákovi, čo môže obnášať tento stav. Vyvolať v ňom pocit, ktorý nikdy nedosiahne pri prečítaní príznakov na internete.
Vo videu sa stretávame s autentickým stavom úzkostného záchvatu, ktorý vyplynul z pokročilého štádia depresie. Prejavuje sa svalovými kŕčmi, plačom, výraznou zmätenosťou, prípadne výpadkom pamäteKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár