Memmora

S pokrokom vedy a techniky si môžeme zaznamenávať naše zážitky a prežitky čoraz jednoduchšie a rychlejsie. Záznamová technika sa minimalizuje vreckovú veľkosť, môže nosiť všade zo sebou, môžeme zaznamenávať všetko a všade. Od vzácnych situácii až po rôzne banálnosti všedného dňa. Napriek všetkému pokroku pamäťové média prenosných zariadení sú stále obmedzene na toľko, že veľakrát musí človek zmazať nahraté záznamy, aby mohol nahrať ďalšie. Takto sa strácajú a zabúdajú situácie, ktoré by mohli prežiť roky a vypovedať svojou hodnotou prežitého času.
Rozhodol som sa zhromažďovať tieto audio video záznamy do jednej databázy kde nebudú hodnotovo odlíšené banálnosti od dôležitých záznamov . Videa majú zmenenú výpovednú hodnotu jednak preto, že zvuk ktorý mali pôvodne sa náhodné prideľuje iným videám a   videa od jedneho donora s inými. tým som chcel simulovať, akoby krehkosť celého systému ktorý sa ma správať ako kumulujúce oblaky kde sa miešajú spodne vrstvy s hornými a naopak.

Záznamom bude pridelený určitý kľuč a doriešené interaktívne púšťanie z databázy, ktoré bude zabezpečovať akoby plávanie medzi spomienkami cudzích ľudí, a zámerné tak vytvárať náhodné stretnutia na operačnom stole.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár