Harph

Jednoduchý nástroj používajúci televízny signál ako zdroj interakcie.
Televízne vysielanie sa stalo súčasťou môjho života od kedy som sa narodil.
Naučil som sa pasívne prijímať obraz a zvuk, ktorý sa takto stal pre mňa koncovým produktom spolu s pukancami a lenivosťou.
Harfa je nástroj na boj so zaužívaným zvykom spotreby vysielania bez možnosti akejkoľvek nekomerčnej interakcie.
Chcem postaviť diváka z gauču a ponúknuť mu možnosť ovládnuť to čo doteraz ovládalo jeho. Je to akási recyklácia produktu určeného na okamžitú spotrebu a definitívnu spotrebu.




Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár