Sloboda

Záznam performance z námestia SNP v Banskej Bystrici z dňa 10.12.2018. Súčasťou performance bol
rečnícky pult a ozvučený písací stroj, ktorý vypĺňal verejný priestor zvukovou stopou kláves, ktorými
som prepisovala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a slobôd prijatú 10.decembra 1948. Týmto
aktom som poukazovala na vnímanie slobody v dnešných súvislostiach a tak nabádala možných
okoloidúcich participantov ku písaniu a uvažovaniu. Súčasne vo verejnom priestore nezávisle od
mojej akcie prebiehal aj ľudskoprávny festival EMBARGO.

Pedagogické vedenie: Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár