Hyb še

Pedagogické vedenie: Mgr. art Andrej Poliak

Touto prácou som chcela poukázať na dnešnú situáciu. Predovšetkým na to, čo všetko sa okolo nás deje a ako málo sa s tým robí. V práci som vytvorila nápis Hyb še! Spoznávala som okolie Banskej Bystrice, jej verejný priestor a v rámci spoznávania som zanechala odkaz. Samotný odkaz je v pohybe vďaka spracovaniu. Rovnako som sa hýbala aj ja v danom priestore. Pracovala som s materiálom, ktorý vytvorila príroda, či človek, nachádzajúcim sa na tom danom mieste.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár