Diaľnice BA-PO-KE/ Highway BA-PO-KE/

„Na billboardoch nezamestnanosť klesá, no výmoľov je stále viac.“

Ťahané auto zhmotňuje nefunkčnosť systému, ktorý sa zasekáva v mnohých bodoch. Samotné ťahanie pripomína vlečenie sa problému, ktorý je všeobecne známy.

Highway BA-PO-KE
"Unemployment decreases on billboards, but number of potholes is raising."

The towed car shows the non functionality of system at many points. By dragging car I show long time of solving system problems, which is generally known.

Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár