CO[rona]KRYT

Dielo pozostávajúce z termo tlačiarne a mikrofónu, inštalované v CO kryte, ktorý je aktuálne nevyužívaným priestorom, poukazuje na rýchlosť šírenia vírusu COVID-19 prostredníctvom virtuálnej platformy. Bunker, ktorý postupne strácal svoje opodstatnenie sa v aktuálnej situácii mení na znovu využiteľný priestor. 

Dielo vizualizuje dáta za pomoci tlače získavané online, real-time. Vírus sa v diele stáva virtuálnym vírusom, ktorého rýchlosť šírenia závisí na miere využitia hashtagov s ním súvisiacich (#coronavirus, #covid_19, #corona). Zhluk vytlačených informácií predstavuje pohltenie online priestoru aktuálnou problematikou.

Zvýšená intenzita zvuku snímaná mikrofónom zvýrazňuje nutnosť potreby riešenia aktuálneho stavu. Zvuková frekvencia rozhliehajúca sa v kryte, daný priestor oživila a súčasne komunikovala s verejným priestorom.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár