Monochrome

Sériou čiernobielych fotografií zachytávam každodenné stereotypy či situácie, ktoré často nevykonávame z vlastnej vôle ale skôr preto, že sa to od nás očakáva, či vyžaduje. Na danú problematiku sa snažím poukázať prostredníctvom strojených klasických portrétov, ktoré reprezentujú niečo tradičné a formálne, pričom figurujúca osoba je odetá a učesaná naopak, čo reprezentuje jej nestotožnenie sa s daným momentom, "odvracia tvár"... Posledná dvojica fotografií znázorňuje skoncovanie s daným stereotypom, čo predstavuje zmena umiestnenia formátu (z výšky na šírku), fotografia ženy ako si strihá vlasy a následná prázdna stolička, na ktorej sedela.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár