Fragmenty

V mojej semestrálnej práci sa zaoberám stratou blízkej osoby a jej následnou absenciou, ktorá je citeľná na miestach, ktoré obývala. Jedná sa o inscenovanú fotografiu realizovanú v priestoroch domu mojich starých rodičov. Udalosť, ktorá predurčila moju ideu sa odohrala koncom leta minulého roka, kedy mi umrel starý otec a aby stará mama neostala v dome sama, nasťahovala som sa k nej na určitú dobu.
Časom som si začala všímať prirodzene vznikajúce javy, ktoré poukazovali na neprítomnosť osoby starého otca a na fakt, že tam kde boli doposiaľ dvaja, je už len jeden, čiže jedna polovica celku. Tú som mohla každodenne pozorovať napríklad na z polovice popravenej manželskej posteli, či napoly prestretom stole... Tento jav som sa následne rozhodla umocniť a reflektovať aj cez ďalšie predmety, ktoré moji starí rodičia nadobudli a používali počas ich spolužitia. Manipulovala som s nimi tak, aby pôsobili dojmom zanikania, či vytrácania sa, keďže bez prítomnosti osoby, na ktorú ste boli doposiaľ zvyknutý je domácnosť neúplná. Výsledný výstup tvorí celkom 5 fotografii, na ktorých sú zväčša objekty, ktoré z polovice zanikajú, keďže na ich používanie ostala namiesto pôvodných dvoch osôb len jedna. Pri fotografovaní som sa snažila vyhnúť dokonalej fotografii zámerným nedoostrením, či prehnaním hodnoty ISO, vďaka čomu sa na fotografiách nachádza šum. S ním som narábala ako s rušivým prvkom, niečím nedokonalým, v ktorého zrne vybrané predmety ešte viac zanikajú.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár