Unnoticed Project

http://www.insideoutproject.net/en/group-actions/slovakia-kremnica Vo svojej záverečnej bakalárskej práci som sa
rozhodol spolupracovať s ľuďmi zo psychiatrickej nemocnici v Kremnici. Po náročnom
vybavovaní povolenia ma odporučili na detašované pracovisko, kde sú v opatere
umiestnení ľudia vo vyššom veku, dôchodcovia. Svojim projektom, ktorý som nazval
Unnoticed Project (Nepovšimnuté), nadväzujem na globálny projekt Inside Out. Pri
návštevách zariadenia a samotnom fotografovaní portrétov „zverencov“ (odborný názov
ľudí, ktorí sú zverený do opatery) som si postupom času uvedomoval, že títo ľudia sú
vďační za každú maličkosť a práve slovo „vďačnosť“ najviac charakterizuje emóciu, ktorá
pri mojich návštevách prevládala.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár