Chcenie spoznať

Človek má odjakživa tendenciu chcieť spoznať všetko okolo seba. Spoznáva prostredie, v ktorom žije, ľudí, ktorých stretáva, spoznáva kultúru, umenie, hudbu. Možnosti ako získať informácie sú dnes na vysokej úrovni. V našom vnútri existuje niečo, čo nás ženie dopredu a buduje v nás túžbu spoznávať a hľadať nové veci. Chcenie hľadať. Kto z nás môže povedať, že dokonale pozná sám seba? Vieme presne akí sme a ako sa zachováme v rôznych situáciach, ktoré sa nám v živote udejú? KTO SME?Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár