Feminizmus/Feminism

Video je vytvorené technikou found footage,kde hlavná hrdinka predstavuje feministku,ktorá zabíja ostatné ženy ako paradox celého feminizmu.Práca bola prezentovaná ako video v slučke.

The Video is created by the technique found footage, where the main heroine is a feminist, which kills the other women as the paradox of feminism.The work was presented as a video in a loop.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár