Nádychy

Môj problém už trvá dlho. Snažím sa vyliečiť. Dodržiavam lekárske predpisy, pričom cítim, že východisko z tejto situácie nenájdem v liekoch, prístrojoch alebo chemikáliach. Túžim po organických, živých veciach. Chcem vylúčiť umelý svet z môjho vnútorneho sveta, nechať sa vyliečiť silou prírody, vyčistiť moje orgány, ba dokonca aj moju myseľ a dušu. Tým pádom práca Nádychy je moja osobná terapia prírodnými materiálmi.

My problem lasts a long time. I am trying to get well. I comply with the doctor's instructions, while I feel, that chemicals, machines and pills will not solve my promlem. I long for organic, live things. I want to close out artificial world from my own internal one, to be cured by the power of nature, clean my organism, even my mind and soul. Work Sighs is my personal therapy with natural materials.

Lepšia kvalita/Better quality:
https://vimeo.com/94161288Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár