Identifikácia

Identifikácia - správanie sa podľa určitých vzorov...
Moja matka a stará mama ma najviac ovplyvňujú. Ich charakteristické gestá sú už aj moje. V generačnom triptychu zobrazujem ich a seba: tri identity, s určitými spoločnými bodmi...

Identification - behaviour according to some examples...
My mother and grandmother have the biggest effect on me. Their characteristic gestures are also mine. In my generation triptych I portray them and me: three identities, with some common points...

Lepšia kvalita/Better quality:
https://www.youtube.com/watch?v=20bKQibuB-QKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár