Echo

Echo - reakcia ľudí na divnú otákzu: Môžem vám darovať kvet za jeden príbeh?
V tomto projekte som pracovala vo verejnom priestore, túto otázku som sa opýtala náhodne vybratých ľudí. Mojím cieľom bolo vytvorenie kontaktov s neznámymi ľuďmi, dokonca som chcela na chvíľku prerušiť monotonitu ich života. Opýtala som sa zhruba 40 ľudí, a z toho siedmi boli ochotní porozprávať krátky príbeh z ich života.

Echo - people's reaction to a strange question: can I give you a flower for a story?
In this project I worked in public space: I asked this question people chosen randomly. My goal was to get in touch with unknown people and to disturb the monotonity of their lives for a while. I have asked about 40 people, seven of them were willing to tell me a short story from their lives.

Lepšia kvalita/Better quality
https://www.youtube.com/watch?v=OcIaHKIPUoUKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár