Stred/t nad Európou

https://vimeo.com/171444576

V spolupráci s: Lucia Devečková, Adam Engler, Milan Zvada, Pawel Korbus.

Výstup je videodokumentáciou akcie, ktorá bola snahou o vyčistenie časti priestoru na lúke nad SC Európa. Ide o prírodnú lokalitu narušenú malým pozostatkom betónovej stavby, ktorá je zjavne často navštevovaná. Autorom nejde o zamedzenie prístupu verejnosti, naopak, svojou akciou sa snažia priestor zveľadiť a napomôcť symbióze medzi človekom a prírodou. Z tohto dôvodu sa rozhodli priestor vyčistiť od odpadkov, pričom tento vstup a zároveň apel na udržiavanie čistoty podčiarkuje vymaľovanie časti betónovej steny na bielo a umiestnenie igelitových vriec na odpad priamo do objektu.
Video je zostrihom priebehu celej akcie spolu s príchodom a odchodom z danej lokality. Zvuková stopa obsahuje okrem prirodzených ruchov aj autentické rozhovory medzi aktérmi. Táto časť sa prelína so zábermi minimalistického pohybu ruky vnárajúcej sa do koša, ktorá môže na diváka pôsobiť prekvapivo a tým oživiť prípadnú monotónnosť dokumentačnej časti výstupu. Zároveň sa však svojou atmosférou snaží poukázať na podstatu problému s odpadom, ktorý sa ani podobnými dobrovoľníckymi akciami nevyrieši, pretože v konečnom dôsledku ide len o presunutie odpadu z jedného miesta na druhé. Týmto samozrejme neobhajuje znečisťovanie prírodného prostredia, ide skôr o zamyslenie nad tvorbou odpadu ako takého.

Akcia sa uskutočnila v rámci workshopu Vplyv a sebaurčenie, organizovaným CNK Záhrada pod vedením poľského rezidenčného umelca Pawela Korbusa.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár