Kontext

Využitím nájdených súborov z webu umelo vytváram spojenie medzi fotografiou neznámeho muža a zvukovými nahrávkami rozhovorov s dvomi odlišnými ľuďmi. Až keď divák stojí priamo pred fotografiou, čiastočne ju prekrýva a sám sa tak štylizuje do polohy neznámeho, zvuk stíchne a je len na ňom ako sa rozhodne vnímať toho druhého.

Práca je reakciou na mediálnu manipuláciu, ktorá svojim snažením namiesto nestranného informovania vytvára pocity strachu a odpútava pozornosť od reálnych problémov štátu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár