Impulz

Práca je snahou o vytvorenie impulzu v oblasti kultúrneho a sociálneho života v mojom rodnom meste, konkrétne pokus o zmenu atmosféry opustenej vodárne. Obsahom projektu je séria intervencií a čiastočne participatívnych akcií - vyčistenie a upravenie objektu, guerilla gardening, práca s nájdenými predmetmi, vytvorenie priestoru pre komunikáciu medzi obyvateľmi prostredníctvom textových odkazov vo verejnom priestore apod. Cieľom práce je ukázanie alternatívnej formy trávenia voľného času prostredníctvom priameho príkladu. Výsledok je vzhľadom na participatívnosť projektu nepredvídateľný. Výstupom bude dokumentácia celého procesu, uskutočnených akcií, reakcie participantov a náhodné rozhovory.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár