Girl, Interrupted?

Interaktívna inštalácia pracuje s témou komunikácie, resp.nedorozumením, sociálnou úzkosťou a pohodlným zotrvávaním v názorovej bubline. Video ožije vďaka divákovej prítomnosti, avšak len v jedinom konkrétnom bode v priestore a aj to len s narušením, ktoré znemožňuje čitatelnosť textu. Ak má divák záujem porozumieť, musí sa nachvíľu obmedziť v pohybe, skúšať jeho možnosti a vracať sa naspäť k senzoru a doslova meniť uhol svojho pohľadu. Na základe odčítaného automaticky vytvára nový význam tohto simulovaného “rozhovoru”, v ktorom nie je nakoniec jasné, kto to nedorozumenie vytvára.

Interactive installation works with the theme of communication and especially misunderstandings, social anxiety and also a decision to stay in our comfort zone.
Video starts to play by participant’s presence, but only in one specific point in the room and still with a visual interruptions that make it more difficult to read the text above the figure.
For understanding, the viewer needs to try possibilities of movement, coming back to the sensor for forwarding the video and literally changing point of view. Then, based on limited information, automatically creates new meaning of this simulated “conversation” where in the end one cannot tell who actually interrupts whom.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár