SOS

Fólia –tepelná izolácia-hranica.
Vystúpiš z izolácie ochorieš.
Ostaneš v izolácii-zadusíš sa.
Výsledným výstupom výskumu človek v izolácii je performace vo verejnom priestore.
Stojím pod izoláciou uprostred prúdiacich ľudí. Fólia je z vnútornej strany priehľadná, čo mi umožňuje pozorovať ľudí bez ich vedomia. Naopak z vonkajšej strany je fólia nepriepustná a stávam sa neviditeľná.
Nahým telom, ktoré sa zábleskovo objavuje pripúšťam zraniteľnosť vnútra pred okolitým svetom.
SOS svetelný signál, je jediný svetelný fragment kedy som viditeľná. Poukazujem na bezvýchodiskovosť aktuálnej situácie.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár