nafúknuté prázdno

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyQ_Kj837ntg%3Ffbclid%3DIwAR1PH1zRWB_1yXs2hCPnpC5gcSrKuPfPGYg3zP_5S5dpnFxPPb90UsCn1pw&h=AT3ObFGAB_E-Wwb2J76CRSxHH-1kTZ59ef5icoLKzwkW5JzEGxqxKpAbaPe4uJN8TIiaL10Mu1TJynrXSdmHtKz6DO5QpmdSXHcseFM2iqlQ4B5ih7Qo7hoS0gOKew70frZU Nafúknuté prázdno plné dočanosti. Predstavy, sny, nuda, presýtenie. Narúšanie stereotypov. Prsia predstavujú na prvý pohľad ideál...Taktiež otváram osobnosť transrodového človeka, ktorý sa odlišuje od stereotypov spoločenskému očakávaniu, o tom aký by mali byť muži a ženy. Používam vtip zároveň vážnosť . Intímny náhľad...Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár
nafúknuté prázdno

Nafúknuté prázdno plné dočanosti. Predstavy, sny, nuda, presýtenie. Narúšanie stereotypov. Prsia predstavujú na prvý pohľad ideál...Taktiež otváram osobnosť transrodového človeka, ktorý sa odlišuje od stereotypov spoločenskému očakávaniu, o tom aký by mali byť muži a ženy. Používam vtip zároveň vážnosť . Intímny náhľad...Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár