menu doby

https://uloz.to/file/dlVozmirPQ4o/karantennik-pdf O kráse, stereotype, samote, poznaní a úniku.
Koláže vznikli pri príležitosti slávnosti každodennosti. Takže za podmienok úplne prirodzených plynúceho času. Spájam tlač svojich fotografií s reálnymi predmetmy. Obrazy často vznikli náhodne, vykryštalizovali sa prirodzene. Koláže majú hravý, ironický charakter. Používam rôzne symboly, štruktúry ako je pre mňa príznačné. Koláže majú charakter estetiky každodennosti. Myslím, že práve banalita je prítomná pri zrode diel.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár