Projekt bakalarskej práce

Hlavným cieľom bakalárskej práce je zveľadenie vnútornej fasády katedry Ďatelinka. Realizacia bude prebiehať formou textu, ktorý bude striekaný na plochu pomocou vopred pripravených šablón. Mal by byť jednoduchý, z každodenného života, výroky citácie, texty o vizualnom umení kzore vystihujú našu katedru. Prostredníctvom bakalárskej práce chcem nielen obnoviť ale aj spropagovať našu školu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár